Top Hũ Sắp Nổ
Top người chơi thắng lớn
Thứ hạng
Game
Giá trị hũ VNĐ
1
Avengers Academy
54,637,022,500 VNĐ
2
Apes Go Wild
27,706,065,400 VNĐ
3
Barbarian
23,130,235,000 VNĐ
4
Buffalo Valley
16,096,901,053 VNĐ
5
Classic Fruits
15,916,268,000 VNĐ
6
Gold Country
6,898,455,000 VNĐ
7
Idol's Bounty
6,322,565,600 VNĐ
8
Ma Thú Wow
5,178,100,000 VNĐ
9
Nhiều Tài Nhiều Phúc
5,172,364,300 VNĐ
10
Pirate King
4,077,863,600 VNĐ
11
Tây Du Ký
18,607,123,253 VNĐ
12
Thần Tài
12,864,373,000 VNĐ
13
Thần Tài Đến
5,352,852,000 VNĐ
14
Tuyệt Địa Cầu Sinh
9,052,121,600 VNĐ
15
Viking Axe
16,065,126,053 VNĐ
16
Wild Monsters
32,652,065,400 VNĐ
Game
Tên người chơi
Giá trị thắng VNĐ
m******** vừa thắng
912,000 VNĐ
q******** vừa thắng
551,000 VNĐ
n******** vừa thắng
581,000 VNĐ
t******** vừa thắng
710,000 VNĐ
t******** vừa thắng
812,000 VNĐ
t******** vừa thắng
4,071,000 VNĐ
t******** vừa thắng
995,000 VNĐ
t******** vừa thắng
517,000 VNĐ
t******** vừa thắng
539,000 VNĐ
n******** vừa thắng
613,000 VNĐ

Warning: Undefined array key "before_widget" in /www/wwwroot/46.250.224.105/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 250

Warning: Undefined array key "after_widget" in /www/wwwroot/46.250.224.105/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 258